Leaseauto van het werk

Veel werknemers hebben een leaseauto, een zakelijke auto van uw werkgever. Maar hoe zit het nou precies met de bijtelling?
En hoe moet u een eigen bijdrage nou precies berekenen bij uw belastingaangifte? Wij hebben inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn van een auto van de zaak, en of het verstandig is om te kiezen voor geen privé-gebruik van uw auto van de zaak.

In 2019 en 2020 elektrische leaseauto nog voordelig

In 2019 en 2020 geldt voor leaseauto’s een algemeen bijtellingstarief van 22%. Voor volledige elektrische auto’s geldt een korting, namelijk tot een cataloguswaarde van € 50.000 betaalt u slechts een bijtellingstarief van 4%. Dit regime loopt tot en met 2020. Het bijtellingstarief wordt bepaald op de dag van ingebruikname (kenteken op naam) en geldt voor 5 jaar. Er is nog niet bepaald wat de regels per 2021 zijn. Wij verwachten daarom dat er tot eind 2020 veel elektrische leaseauto’s besteld zullen worden. Lees meer over het bijtellingstarief in 2019

Leaseauto

Als uw werkgever een auto ter beschikking stelt voor de uitvoering van uw functie, dan kiest deze doorgaans voor een auto van een zogenaamde leasemaatschappij. Uw werkgever huurt dan een auto van een derde en geeft deze auto aan u in gebruik. In de volksmond noemen wij een dergelijke auto een leaseauto. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u als particulier of zelfstandige een auto least, ook dit heet een leaseauto. Lees meer over uitgangspunten voor een leaseauto
Bijtelling

De werkgever staat in de meeste gevallen toe dat de werknemer de auto ook voor prive-doeleinden gebruikt. Vanwege het feit dat de werknemer op deze wijze een extra voordeel geniet die van de werkgever komt, en in zekere zin als loon in natura valt te beschouwen, merkt de fiscus dit aan als extra inkomen en past daar inkomstenbelasting (IB) op toe. U betaalt dan over een deel van de aankoopprijs / cataloguswaarde belasting. Dit is de fiscale bijtelling leaseauto. Voor normale leaseauto’s wordt 25% van de cataloguswaarde bijgeteld bij het inkomen, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Er zijn ook alternatieven voor zuinige leaseauto’s, hiervoor kan 20% of 14% van de cataloguswaarde worden bijgeteld. De lagere bijtellingstarieven voor zuinige auto’s vervallen worden overigens grotendeels ingetrokken per 2016! Lees meer over bijtelling van een leaseauto

U kunt vrijstelling van de fiscale bijtelling van een leaseauto krijgen als deze niet wordt aangewend voor privégebruik. Vorig jaar waren er beleidsvoornemens dat de vrijstelling van fiscale bijtelling vervalt. Echter, deze wijziging heeft vooralsnog geen doorgang gevonden.
Gevonden op: bijtelling leaseauto, inkomstenbelasting leaseauto, bijtellingstarieven, leaseauto aangifte inkomstenbelasting, fiscale bijteller, fiscale bijtelling leaseauto, leasebijtelling vriendelijk

Gevonden op:

  • bijtelling leaseauto
  • fiscale bijtelling leaseauto
  • bijtalling leaseauto
  • bijtaling auto 7 na 5 jaar lease
  • ingangsdatum bijtelling auto
  • belasting lease auto 2020
  • bijbetaling 2020
  • elasting auto privebijtelling
  • fiscaal leaseauto
  • fiscale afdracht bijtelling leaseauto verplichting werkgever