Leaseauto van het werk

Veel werknemers hebben een leaseauto, een zakelijke auto van uw werkgever. Maar hoe zit het nou precies met de bijtelling?
En hoe moet u een eigen bijdrage nou precies berekenen bij uw belastingaangifte? Wij hebben inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn van een auto van de zaak, en of het verstandig is om te kiezen voor geen privé-gebruik van uw auto van de zaak.

Bijtelling leaseauto in 2021

Voor leaseauto’s geldt in 2021 een bijtelling van 22% van de cataloguswaarde. Afhankelijk van het belastingtarief dat je betaalt, kost een leaseauto je een paar honderd euro per maand. Alleen voor elektrische auto’s geldt een lagere bijtelling, namelijk 12% over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde. Over het meerdere van de cataloguswaarde betaal je het reguliere bijtellingstarief van 22%. In de voorgaande jaren was de bijtelling voor elektrische auto’s nog lager, maar dit voordeel neemt met de loop van de jaren af. Lees meer over de bijtelling van een leaseauto in 2021.

Elektrische auto met zonnepaneel geen bijtelling in 2021

Vanaf 2021 geldt voor elektrische auto’s met zonnepanelen op het dak, de zogenaamde zonnecelauto, een bijtellingstarief van 0%. Lees meer over de elektrische auto zonder bijtelling in 2021.

Leaseauto

Als uw werkgever een auto ter beschikking stelt voor de uitvoering van uw functie, dan kiest deze doorgaans voor een auto van een zogenaamde leasemaatschappij. Uw werkgever huurt dan een auto van een derde en geeft deze auto aan u in gebruik. In de volksmond noemen wij een dergelijke auto een leaseauto. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u als particulier of zelfstandige een auto least, ook dit heet een leaseauto. Lees meer over uitgangspunten voor een leaseauto
Bijtelling

De werkgever staat in de meeste gevallen toe dat de werknemer de auto ook voor prive-doeleinden gebruikt. Vanwege het feit dat de werknemer op deze wijze een extra voordeel geniet die van de werkgever komt, en in zekere zin als loon in natura valt te beschouwen, merkt de fiscus dit aan als extra inkomen en past daar inkomstenbelasting (IB) op toe. U betaalt dan over een deel van de aankoopprijs / cataloguswaarde belasting. Dit is de fiscale bijtelling leaseauto. Voor normale leaseauto’s wordt 25% van de cataloguswaarde bijgeteld bij het inkomen, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Er zijn ook alternatieven voor zuinige leaseauto’s, hiervoor kan 20% of 14% van de cataloguswaarde worden bijgeteld. De lagere bijtellingstarieven voor zuinige auto’s vervallen worden overigens grotendeels ingetrokken per 2016! Lees meer over bijtelling van een leaseauto

U kunt vrijstelling van de fiscale bijtelling van een leaseauto krijgen als deze niet wordt aangewend voor privégebruik. Vorig jaar waren er beleidsvoornemens dat de vrijstelling van fiscale bijtelling vervalt. Echter, deze wijziging heeft vooralsnog geen doorgang gevonden.
Gevonden op: bijtelling leaseauto, inkomstenbelasting leaseauto, bijtellingstarieven, leaseauto aangifte inkomstenbelasting, fiscale bijteller, fiscale bijtelling leaseauto, leasebijtelling vriendelijk

Gevonden op:

  • bijtelling leaseauto
  • fiscale bijtelling leaseauto
  • bijtalling leaseauto
  • bijtelling leaseauto 2021