Bijtelling

Krijgt u van uw werkgever een auto in bruikleen? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u deze auto ook prive gebruikt. En daarom wordt een forfaitair bedrag geheven. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde van de auto en een factor, normaliter 25%. Heeft u een milieuvriendelijke auto? Dan is het mogelijk dat deze factor lager is; 20% of zelfs 14%.

Waarom wordt eigenlijk een bijtelling gerekend?

Bij een auto van het werk staat de werkgever in de meeste gevallen toe dat de werknemer de auto ook voor prive-doeleinden gebruikt. De belastingdienst constateert dat de werknemer op deze wijze een extra voordeel geniet die van de werkgever komt, en beschouwt dit voordeel in zekere zin als loon in natura. Daar dient inkomstenbelasting (IB) op te worden geheven.

Hoe hoog is de bijtelling?

De fiscale bijtelling op een leaseauto betreft een vooraf vastgesteld, forfaitair, bedrag. U betaalt over een deel van de aankoopprijs / cataloguswaarde van de auto belasting. Dit is de fiscale bijtelling leaseauto. Voor normale leaseauto’s wordt 25% van de cataloguswaarde bijgeteld bij het inkomen, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Er zijn ook alternatieven voor zuinige leaseauto’s, hiervoor kan 20% of 14% van de cataloguswaarde worden bijgeteld.

Gevonden op:

  • 0 bijtelling leaseauto
  • o% bijtelling
Posted in Algemeen
No Comments » for Bijtelling
1 Pings/Trackbacks for "Bijtelling"
  1. […] minuut. Internetten kost maximaal euro 0,70 per megabyte (MB) data. De verlaagde tarieven van de bijtelling van leaseauto’s bij milieuvriendelijke auto’s worden verscherpt. Bij het innen van te laat betaalde […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*