Bijtellingstarief

Als u een auto van de zaak heeft gekregen, en u gebruikt deze privé (meer dan 500 km per jaar), dan betaalt u daarover belasting. Deze belasting wordt opgeteld bij uw loon, en wordt ook wel de fiscale bijtelling van de leaseauto genoemd. Voor 2019 en 2020 gelden de volgende tarieven. Het algemene bijtellingstarief is 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor volledig elektrische auto’s geldt een lager bijtellingspercentage van 4% tot een catalogusprijs van € 50.000, daarboven geldt het reguliere bijtellingspercentage. Wat de regels per 2021 worden, is nog niet bepaald. Lees meer over het bijtellingstarief in 2019 en 2020, en in de voorgaande jaren.

Bijtelling leaseauto 2021

Voor leaseauto's geldt in 2021 een bijtelling van 22% van de cataloguswaarde. Als je een auto van je werkgever krijgt, en je gebruikt deze auto ook privé, dan geldt gedurende de gehele leaseperiode een bijtelling op je loon, waarover je ...
Lees meer...

Bijtelling 2021 0% voor auto met zonnepanelen

Vanaf 2021 geldt voor elektrische auto's met zonnepanelen op het dak, een bijtellingstarief van 0%. Het gaat hierbij om een zogenaamde zonnecelauto; een elektrische auto met zonnepanelen met een vermogen hebben van minstens 1 kilowattpiek en een accu zonder lood ...
Lees meer...

Toename elektrische auto als leaseauto

Alles over de toename van de elektrische auto op de Nederlandse wegen in 2019 Het aantal volledig elektrische auto’s is sterk toegenomen in 2019, zo blijkt uit het rapport van de RVO. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zag het aantal ...
Lees meer...

Bijtelling 2019

Veel zakelijke rijders denken slim te zijn door een volledig elektrische auto te leasen. Dat is ook slim, want met elektrisch rijden heb je het laagste fiscale bijtelling tarief dat mogelijk is, namelijk 4% van de cataloguswaarde. Althans dat was ...
Lees meer...

Bijtelling leaseauto 2018

Alleen volledig elektrisch rijden heeft nog lage bijtelling in 2018 De bijtellingstarieven in 2018 zijn flink hoger dan de voorgaande jaren. Alleen volledig elektrische auto's komen in aanmerking voor het laagste bijtellingstarief van 4%. De bijtelling voor de thans populaire ...
Lees meer...

Bijtelling leaseauto 2017

De reeds in 2016 ingezette koers wordt verder aangescherpt in de komende jaren. De bijtelling voor vrijwel alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%, behoudens volledig elektrische auto's; die genieten van een bijtellingstarief van slechts 4%. Hoeveel bijtelling betaal ik in ...
Lees meer...

Bijtelling in 2016

Per oktober jl. zijn de bijtellingsregels van staatssecretaris Eric Wiebes voor 2016 vastgesteld door de Tweede Kamer. Er is daarbij flink geleund op het zogenaamde Autoplan van de branche (BOVAG, RAI Vereniging, VNA, ANWB, VNO, MKB Nederland, Natuur Milieu, Milieudefensie) ...
Lees meer...

Bijtelling in 2014

In 2014 veranderen de regels voor fiscale bijtelling aanzienlijk. 0 procent bijtelling voor nieuwe leasecontracten komt te vervallen en wordt vervangen door twee tariefgroepen. De eerste groep betreft een bijtelling van 4 procent voor auto’s die geen CO2 uitstoten, dit ...
Lees meer...

Gestaffelde bijtelling

Het blijft gissen wat de overheid met de leaserijder in petto heeft. Was er eerst een totale bijtelling als je een leaseauto hebt, inmiddels zijn er weer verzachtende maatregelen getroffen. En nu had staatssecretaris Frans Weekers weer een oprisping; 'de ...
Lees meer...

Overgangsregeling bijtelling leaseauto

Binnenkort vervalt de mogelijkheid om een vrijstelling van de bijtelling van een leaseauto te krijgen als de auto niet prive gebruikt wordt. Dit betekent dat werknemers die de leaseauto niet prive gebruiken, opeens geconfronteerd worden met een bijtelling. Onrechtvaardig en ...
Lees meer...