Fiscale bijtelling leaseauto

Krijgt u van uw werkgever een auto in bruikleen? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u deze auto ook prive gebruikt. En daarom wordt een forfaitair bedrag geheven. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde van de auto en een factor, normaliter 25%. Heeft u een milieuvriendelijke auto? Dan is het mogelijk dat deze factor lager is; 20% of zelfs 14%.

Waarom wordt eigenlijk een bijtelling gerekend?

Bij een auto van het werk staat de werkgever in de meeste gevallen toe dat de werknemer de auto ook voor prive-doeleinden gebruikt. De belastingdienst constateert dat de werknemer op deze wijze een extra voordeel geniet die van de werkgever komt, en beschouwt dit voordeel in zekere zin als loon in natura. Daar dient inkomstenbelasting (IB) op te worden geheven.

Hoe hoog is de bijtelling?

De fiscale bijtelling op een leaseauto betreft een vooraf vastgesteld, forfaitair, bedrag. U betaalt over een deel van de aankoopprijs / cataloguswaarde van de auto belasting. Dit is de fiscale bijtelling leaseauto. Voor normale leaseauto’s wordt 25% van de cataloguswaarde bijgeteld bij het inkomen, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Er zijn ook alternatieven voor zuinige leaseauto’s, hiervoor kan 20% of 14% van de cataloguswaarde worden bijgeteld.

Gevonden op:

  • o% bijtelling

1 thought on “Fiscale bijtelling leaseauto”

  1. Pingback: Wijzigingen belasting per 1 juli 2012 - Consumentennieuws

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Exit mobile version