Leaseauto

Een auto van de zaak heet ook wel een leaseauto. Onder een leaseauto wordt doorgaans een auto verstaan die een werkgever verstrekt aan een werknemer voor de uitoefening van zijn functie en voor woon-werkverkeer.

Wat is een leaseauto?

Als uw werkgever een auto ter beschikking stelt voor de uitvoering van uw functie, dan kiest deze doorgaans voor een auto van een zogenaamde leasemaatschappij. Uw werkgever huurt dan een auto van een derde en geeft deze auto aan u in gebruik. In de volksmond noemen wij een dergelijke auto een leaseauto.

Overigens kan het natuurlijk ook zo zijn dat u als particulier of zelfstandige een auto least, ook dit heet een leaseauto. Maar dit komt veel minder voor. Lees meer over leaseauto’s in onderstaande artikelen.

Gaat de elektrische auto zijn populariteit verliezen?

Per 1 juli 2019 moeten nieuwe elektrische auto’s kunnen worden gehoord. Dit betekent dat ze moeten zijn voorzien van een waarschuwingssysteem. Elektrische auto’s waarvan juist zo fijn was dat ze geen geluid maakten, moeten vanaf nu dus verplicht geluid gaan ...
Lees meer...

Lage bijtelling zuinige leaseauto vervalt

De zuinige leaseauto is de afgelopen jaren te succesvol geweest. De meeste leaserijders rijden nu met een zuinige leaseauto, met een verlaagd bijtellingstarief, of helemaal geen bijtelling. En dat is te gortig voor het Rijk; ze ontvangen fors minder belastingen ...
Lees meer...

Leaseauto tips

Veel werknemers in Nederland krijgen een auto van de zaak. Deze auto wordt vaak niet aangeschaft door de werkgever, maar gehuurd, vandaar de naam leaseauto. De werknemer gebruikt de auto voor het werk en voor woon-werkverkeer. U krijgt de auto ...
Lees meer...