Blog Archives

Bijtelling 2019

Veel zakelijke rijders denken slim te zijn door een volledig elektrische auto te leasen. Dat is ook slim, want met elektrisch rijden heb je het laagste fiscale bijtelling tarief dat mogelijk is, namelijk 4% van de cataloguswaarde. Althans dat was

See more ›

Posted in Algemeen

Bijtelling leaseauto 2018

In 2018 wordt de reeds in 2016 ingezette koers verder aangescherpt. Het is heel simpel gemaakt. Alleen voor auto’s die een CO2-uitstoot in gram per kilometer van 0,0 hebben, geldt een bijtellingstarief van slechts 4%. Dit zijn alleen volledig elektrische

See more ›

Posted in Algemeen

Bijtelling leaseauto 2017

De reeds in 2016 ingezette koers wordt verder aangescherpt in de komende jaren. De bijtelling voor vrijwel alle leaseauto’s gaat geleidelijk naar 22%, behoudens volledig elektrische auto’s; die genieten van een bijtellingstarief van slechts 4%. Hoeveel bijtelling betaal ik in

See more ›

Posted in Algemeen

Bijtelling in 2016

Per oktober jl. zijn de bijtellingsregels van staatssecretaris Eric Wiebes voor 2016 vastgesteld door de Tweede Kamer. Er is daarbij flink geleund op het zogenaamde Autoplan van de branche (BOVAG, RAI Vereniging, VNA, ANWB, VNO, MKB Nederland, Natuur Milieu, Milieudefensie).

See more ›

Posted in Algemeen

Lage bijtelling zuinige leaseauto vervalt

De zuinige leaseauto is de afgelopen jaren te succesvol geweest. De meeste leaserijders rijden nu met een zuinige leaseauto, met een verlaagd bijtellingstarief, of helemaal geen bijtelling. En dat is te gortig voor het Rijk; ze ontvangen fors minder belastingen.

See more ›

Posted in Algemeen

Bijtelling in 2014

In 2014 veranderen de regels voor fiscale bijtelling aanzienlijk. 0 procent bijtelling voor nieuwe leasecontracten komt te vervallen en wordt vervangen door twee tariefgroepen. De eerste groep betreft een bijtelling van 4 procent voor auto’s die geen CO2 uitstoten, dit

See more ›

Posted in Algemeen

Gestaffelde bijtelling

Het blijft gissen wat de overheid met de leaserijder in petto heeft. Was er eerst een totale bijtelling als je een leaseauto hebt, inmiddels zijn er weer verzachtende maatregelen getroffen. En nu had staatssecretaris Frans Weekers weer een oprisping; ‘de

See more ›

Posted in Algemeen

Overgangsregeling bijtelling leaseauto

Binnenkort vervalt de mogelijkheid om een vrijstelling van de bijtelling van een leaseauto te krijgen als de auto niet prive gebruikt wordt. Dit betekent dat werknemers die de leaseauto niet prive gebruiken, opeens geconfronteerd worden met een bijtelling. Onrechtvaardig en

See more ›

Posted in Algemeen

Vrijstelling bijtelling vervalt

Aanvulling op 1 september 2013 Onderstaand beleidsvoornemen heeft vooralsnog geen doorgang gevonden. Nog steeds kunt u met weinig prive-gebruik vrijstelling van de bijtelling van uw leaseauto krijgen. Als u minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt en u kunt

See more ›

Posted in Algemeen

Bijtelling

Krijgt u van uw werkgever een auto in bruikleen? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u deze auto ook prive gebruikt. En daarom wordt een forfaitair bedrag geheven. Dit bedrag wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde van

See more ›

Posted in Algemeen