Overgangsregeling bijtelling leaseauto

Binnenkort vervalt de mogelijkheid om een vrijstelling van de bijtelling van een leaseauto te krijgen als de auto niet prive gebruikt wordt. Dit betekent dat werknemers die de leaseauto niet prive gebruiken, opeens geconfronteerd worden met een bijtelling. Onrechtvaardig en niet consequent van de overheid. Maar sinds kort heeft het rijk een overgangsregeling bedacht. Dit meldt de Telegraaf in haar Belasting katern op 26 mei 2012.

Overgangsregeling

Leaserijders die inmiddels een leasecontract hebben gesloten, worden gelukkig toch enigszins ontzien. Voor de lopende contracten is er een overgangsregeling tot en met eind 2016. Deze groep gaat een kwart van het normale bijtellingtarief betalen. Concreet bedraagt de bijtelling dan 1/4 maal het eigenlijk verschuldigde tarief van 25%, 20% of 14%. Spijtig dat deze automobilisten dan belasting betalen voor iets waar ze niet voor hebben gekozen, maar de hoogte van de belasting is gelukkig te overzien.

Gevonden op:

  • lease auto
  • overgangsregeling leaseauto
  • overgangsregeling bijtelling
  • overgangsregeling lease
  • overgangsregeling bijtelling auto
  • overgangsregeling leaserijders

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Exit mobile version